Upfield kantoor ‘the Attic’
Speciaal
Transformatie van de bestaande fabriek in een hedendaagse werkruimte

Unilever heeft de margarine- en smeersel afdeling afgesplitst en deze bedrijfstak zal verder gaan als een onafhankelijk bedrijf genaamd Upfield. Door de splitsing van de bedrijven moeten ook de panden fysiek verdeeld en gesplitst worden om twee onafhankelijke bedrijven op een site te huisvesten.

De kantoorruimte voor Attic is gesitueerd op de zolderverdieping van het oudste fabriekspand dat aanwezig is op de site. Hierdoor heeft het pand historische kwaliteiten, om toch een hedendaags landschapskantoor te realiseren zijn de volgende ingrepen gedaan. Allereerst zijn er een aantal tussenwanden zonder architectonische waarde gesloopt. Hierdoor ontstaat een vrij indeelbare ruimte. Daarnaast worden de verschillende verdiepingen met elkaar verbonden door middel van een vide, er ontstaat een kantoorlandschap van vijf verdiepingen. Het dubbele houten zadeldak met kenmerkende spanten is nu zichtbaar vanaf verschillende verdiepingen. Door het plaatsen van verschillende meubelstukken krijgt het kantoorlandschap vorm. Iedere ruimte die ontstaat heeft zijn eigen karakter binnen dit grotere concept. Tot slot is een deel van het pannendak verwijderd en vervangen door glas. De nieuwe werkplekken zijn hierdoor voorzien van licht en hebben zicht op de rivier de Maas. Er is een eigentijds kantoor gecreëerd zonder dat het historische karakter van het pand verloren is gegaan.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Kantoren voor Unilever BCS
Speciaal
Implementatie van Het Nieuwe Werken

Het Becelhuis maakt deel uit van het karakteristieke fabriekscomplex op het voormalige Unilever-terrein gelegen aan de zuidoever van de Maas in Rotterdam. In 2017 splitste de margarine- en smeersel afdeling zich af van Unilever en werd een onafhankelijk wereldwijd bedrijf genaamd Upfield.

Het programma van eisen voor het Becelhuis bestond uit een kantoorprogramma voor de Research en Development afdeling met flexibele werkplekken, een professionele keuken met proeverij en (informele) vergaderruimten als onderdeel van een hedendaagse agile werkomgeving. Om ruimte te maken voor het nieuwe interieur zijn twee verdiepingen van het gebouw leeggemaakt. Beide verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een vide met verbindende multifunctionele trap. De vergaderruimten zijn geïntegreerd in een multifunctioneel houten meubelstuk dat zich over de volledige lengte van de beide kantoorverdiepingen uitstrekt. Om het ruimtegebruik verder te optimaliseren, zijn in de wanden van de vergaderzalen tevens de telefooncellen, repro-ruimtes productdisplays en ruimte voor technische installaties geplaatst. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt tijdens het ontwerpproces. Door intensief hergebruik van het bestaande casco, is het gebruik van het gebouw geoptimaliseerd en bruikbaar gemaakt als nieuwe kantoorruimte.

Somergem Park
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Integrale vernieuwing van de wijk den Tir

De bestaande woningen in de wijk den Tir voldoen niet meer en zullen plaats maken voor 90 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De bestaande kleine woningen worden vervangen door een hedendaags breed woningaanbod. Er zal in de toekomst ruimte zijn voor jong en oud, voor kleine en grote gezinnen en voor senioren of mensen met een beperking. De huidige en nieuwe bewoners zullen een keuze kunnen maken tussen een woning met een (compacte) tuin en een appartement met uitzicht over het Somergempark. Naast de sloop en nieuwbouw van de woningen wordt ook het openbaar gebied volledig vernieuwd. De nadruk ligt hier op de creatie van nieuwe collectieve ruimte. Straten maken plaats voor een plein en groene ruimte. De link met het naastgelegen park wordt intenser en er wordt ruimte gecreëerd voor voorzieningen op maat van alle bewoners.

Meiboom – Genk
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Wonen tussen de bomen

In Genk zuid wordt een bosrijk gebied aangewend om een kwalitatieve en groene woonomgeving te realiseren. Het opgemaakte masterplan is gebaseerd op het idee van een archipel van verschillende clusters van ieder een 50-tal woningen die midden in het bos liggen. 2DVW heeft in samenwerking met V-ER het ontwerp gemaakt voor drie van deze clusters met in totaal 150 woningen waarbij is uitgegaan om de ervaring van het bos te behouden en de woningen werkelijk ‘midden in het bos’ te zetten. De drie clusters zijn op hun beurt weer opgedeeld in verschillende ruime woonvelden die ieder zijn omzoomd door een natuurlijke rand die een eenduidig en groen beeld geven in de publieke ruimte. Tussen deze woonvelden door loopt op een organische wijze het bos als publieke ruimte die de verschillende delen van de wijk met elkaar verbindt en een collectief geheel creëert.

De vijf woonbuurten: Bosvilla’s, Bel-etage woningen, Bosschuur, Uitkijkvilla, De Toren.

Harbor. City. Transition.
Stedelijke ontwikkeling
Duurzame (her)ontwikkelingsstrategie

In de komende 30 of 40 jaar zullen de huidige havenactiviteiten stap voor stap verplaatst worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor (her)ontwikkeling. Srandveikaia is de belangrijke eerste stap in deze geleidelijk transformative van haven naar hedendaagse stad waar wonen, werken, cultuur, ontspanning en educatie samen kunnen plaatsvinden. Onze strategie benadrukt het belang van locale initiatieven als aanjagers van de transformatie. Het uiteindelijke framework is afgestemd op deze initiatieven en vormt de context waarin deze succesvol kunnen zijn. Vanuit die eerste stappen wordt het plan verder uitgebouwd tot een volwaardige lange termijn strategie. Het getoonde eindresultaat is een mogelijke toekomst voor de haven.

Mente en Blanco
Speciaal
Intensified experience

Plaza de las Tres Culturas,a physical juxtaposition of Aztec, Spanish and Modern culture heritage in the heart of Mexico City, charged with historical meaning. With Mente en Blanco we are looking for a new experience for this specific location. To create this different experience we propose to privatize the square and make it accessible only via the Metropolitan Infographic Center. The MIC will be embedded in the square and charged with the history of the place. The emptiness on the square will be contrasted with the active edges and the surrounding city. This results in the intensified experience of Mexican history on this sacral place.

Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Jardin des Moineaux
Wonen / Sociaal cultureel
Duurzame transformatie van de Mussensteeg

Enkele aanstaande veranderingen rondom de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de duurzame doorontwikkeling van de Mussentuin. Sanering van de grond, de nood aan betaalbare woningen en toegang tot het onderzoekscentrum voor stedelijk groen maken een transformatie noodzakelijk. De informele groene sfeer die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek in het hartje van Brussel. Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin vermijden we een verbrokkeling van de tuin. Alle andere elementen worden vormgegeven als ‘objecten in de tuin’.

Restaurant 13
Speciaal
Interpreting Chinese typologies

Artist Ai Weiwei asked 17 architects to design a pavilion for the Jinhua Architecture Park along the Yiwu river. Restaurant 13 is build from steel, stone & bamboo as an interpretation of the Chinese dining culture. Three different speeds of ‘eating-out’ converge in a traditional watch-and-be-watched restaurant-typology; street food, eating at the table or laid-back lounging. Also in the detailing of the project traditional Chinese elements are appearing in a contemporary way.

NHK Groede
Speciaal
Rediscovery of the original space

The Dutch Reformed Church (NHK) in Groede will be renovated. The foundation managing the church wants to renew the interior to make multifunctional use of the church possible. Ceremonies, services, lectures and exhibitions have to be able to be organized in the building. Our proposal brings back the original light and space in this Flemish Hall-Church. The historical division between the French and Flemish church is demolished. The original space is recreated. Through the materialization of the floor the history of the church remains visible. To make the multifunctional use possible 2 new volumes are inserted in the interior. The new additions have a different material to make the interior tell the history of the church.

Ter Heide
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Ruim en ecologisch openbaar gebied als drager voor ontwikkeling

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de Ter Heidelaan is de combinatie van een duidelijk en krachtige nieuwe openbare ruimte met compacte duurzame woningen. In dit nieuwe systeem is een hiërarchie voorzien van verschillende typologieën buitenruimte. De nieuwe dreef is de ruggengraat van het plan, een verbindingselement tussen de Liersesteenweg en de voetweg aan de oostkant. De rijweg ligt asymmetrisch zodat er aan één kant een brede groene ruimte ontstaat. Hier is ruimte voor water, bomen en groen. Aan de noordkant worden 2 hofjes gekoppeld aan de dreef. Rondom de hofjes zijn appartementen en grondgebonden woningen gegroepeerd. Tussen de dreef en het hofje is een compact appartementengebouw gesitueerd. Om de relatie tussen de verschillende onderdelen (hof en dreef) in het openbaar domein te versterken, is een deel van het appartementengebouw aan de dreef opgetild. Zo ontstaat een visuele relatie tussen de publieke dreef en het ietwat intiemere hof. Tegelijkertijd wordt een overdekte buitenruimte gecreëerd waar de entree van de appartementen gesitueerd is, dit is tevens een plek voor ontmoeting. Er is nood aan nieuwe, kleinere sociale woningen in Aarschot. In de eerste en tweede fase worden ca. 80 betaalbare woningen voorzien in verschillende types zodat een gedifferentieerde wijk ontstaat met veel aandacht voor buitenruimte en de relatie tussen de woning en de buitenruimte.

Upfield kantoor ‘the Attic’
Speciaal
Transformatie van de bestaande fabriek in een hedendaagse werkruimte

Unilever heeft de margarine- en smeersel afdeling afgesplitst en deze bedrijfstak zal verder gaan als een onafhankelijk bedrijf genaamd Upfield. Door de splitsing van de bedrijven moeten ook de panden fysiek verdeeld en gesplitst worden om twee onafhankelijke bedrijven op een site te huisvesten.

De kantoorruimte voor Attic is gesitueerd op de zolderverdieping van het oudste fabriekspand dat aanwezig is op de site. Hierdoor heeft het pand historische kwaliteiten, om toch een hedendaags landschapskantoor te realiseren zijn de volgende ingrepen gedaan. Allereerst zijn er een aantal tussenwanden zonder architectonische waarde gesloopt. Hierdoor ontstaat een vrij indeelbare ruimte. Daarnaast worden de verschillende verdiepingen met elkaar verbonden door middel van een vide, er ontstaat een kantoorlandschap van vijf verdiepingen. Het dubbele houten zadeldak met kenmerkende spanten is nu zichtbaar vanaf verschillende verdiepingen. Door het plaatsen van verschillende meubelstukken krijgt het kantoorlandschap vorm. Iedere ruimte die ontstaat heeft zijn eigen karakter binnen dit grotere concept. Tot slot is een deel van het pannendak verwijderd en vervangen door glas. De nieuwe werkplekken zijn hierdoor voorzien van licht en hebben zicht op de rivier de Maas. Er is een eigentijds kantoor gecreëerd zonder dat het historische karakter van het pand verloren is gegaan.

Hamershof – publieke ruimte
Speciaal
Transformatie tot prettige leef- en winkelgebied

Om de Hamershof te doen opleven worden niet alleen de woningen en het winkelcentrum aangepakt, ook de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de transformaite. De huidige uitstraling van het openbaar gebied in de Hamershof is rommelig en gedateerd. De nieuwe openbare ruimte moet bijdragen aan het hernieuwde beeld van een prettig, hedendaags en comfortabel winkelcentrum waar iedereen welkom is. Om dit te bereiken wordt bestrating volledig vervangen door 1 nieuwe vloer die zorgt voor samenhang, herkenbaarheid en eenheid. Alle kleine en verspreide meubelstukken worden vervangen door minder maar grotere multifunctionele meubels. Hier worden zitelementen, ruimte voor groen, fietsenstalling gecombineerd in 1 groot en mooi object. Verder wordt de beleving van het water in het centrum volledig anders in de nieuwe situatie. Het water wordt smaller dan in de huidige situatie, maar het wordt wel echt beleefbaar door het omhoog te brengen, aanraakbaar en oversteekbaar te maken. Op deze manier wordt de Kooikersgracht een bestemming in plaats van een obstakel in het plan. Het nieuwe openbaar gebied zal ook zorgen voor de integratie van het nieuwe Huis van Leusden in het (winkel)centrum van de gemeente.

Belgocontrol toren
Speciaal
Tijdelijk paviljoen

Het project bestaat uit 4 tijdelijke werkplaatsruimten voor de internationale luchthaven van Brussel, in de inkomhal van het verkeerstorengebouw dat in 2005 werd voltooid. De kern van de hal wordt omringd door de cafetaria en het auditorium. JDWA is gevraagd om de leegte tussen de bestaande elementen op te lossen: de oranje zithoeken, en te proberen een sterke dialoog met hen en het royale daklicht te creëren. Om in te spelen op tijdelijke behoeften, snelle installatie en demontage, zijn de paviljoens van hout. Het belangrijkste concept is om te spelen met het natuurlijke licht. Het licht komt de paviljoenen binnen via het glazen dak en wordt vervolgens gefilterd door de houten structuur. Op deze manier is het mogelijk om alles eromheen te zien en te genieten van het natuurlijke licht. Als marketingstrategie is rekening gehouden met de huisstijl en zijn de huisstijlkleuren verwerkt in het ontwerp (expowanden). Het interieur is ontworpen als een flexibele ruimte waar medewerkers de ruimte hebben om samen te creëren, op het glas te schrijven en te ontspannen op de bank. Aan de achterkant van alle paviljoens behalve één, is een informele vergaderruimte geïntegreerd. In de andere is de ruimte gewijd aan een pantry. Elk paviljoen is 18 m2 geschikt voor 10 personen.

Kantoren voor Unilever BCS
Speciaal
Implementatie van Het Nieuwe Werken

Het Becelhuis maakt deel uit van het karakteristieke fabriekscomplex op het voormalige Unilever-terrein gelegen aan de zuidoever van de Maas in Rotterdam. In 2017 splitste de margarine- en smeersel afdeling zich af van Unilever en werd een onafhankelijk wereldwijd bedrijf genaamd Upfield.

Het programma van eisen voor het Becelhuis bestond uit een kantoorprogramma voor de Research en Development afdeling met flexibele werkplekken, een professionele keuken met proeverij en (informele) vergaderruimten als onderdeel van een hedendaagse agile werkomgeving. Om ruimte te maken voor het nieuwe interieur zijn twee verdiepingen van het gebouw leeggemaakt. Beide verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een vide met verbindende multifunctionele trap. De vergaderruimten zijn geïntegreerd in een multifunctioneel houten meubelstuk dat zich over de volledige lengte van de beide kantoorverdiepingen uitstrekt. Om het ruimtegebruik verder te optimaliseren, zijn in de wanden van de vergaderzalen tevens de telefooncellen, repro-ruimtes productdisplays en ruimte voor technische installaties geplaatst. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt tijdens het ontwerpproces. Door intensief hergebruik van het bestaande casco, is het gebruik van het gebouw geoptimaliseerd en bruikbaar gemaakt als nieuwe kantoorruimte.

De Bosschen
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
50 nieuwe woningen geïntegreerd in de bestaande wijk

In de jaren tachting is de wijk de Bosschen ontwikkeld. Een goede verbinding met de Parkwijk en het stadspark aan de overkant van de Steenweg op Tielen werd echter niet gerealiseerd. De ontwikkeling van het kavel tussen de wijk en de steenweg bood de kans om deze verbinding wel goed vorm te geven. De zorgvuldige inpassing van circa 50 nieuwe woningen rondom een nieuwe groene buitenruimte en de nieuwe verbinding zijn de uitgangspunten van dit plan. Het programma bestaat uit grondgebonden woningen in verschillende types, groepswoningen voor mensen met een beperking en de nieuwe verbinding met het stadspark. De ontwikkeling van de site is zo een uitgelezen kans om een integratie van twee woonbuurten vorm te geven. Wanneer deze verbinding is gemaakt, ligt ook het ruime stadspark binnen het bereik voor de huidige en nieuwe bewoners.

Den Leeuweric
Wonen / Zorg
Geïntegreerd in de nieuwe wijk

Twee woongroepen voor 8 bewoners met een beperking en 4 assistentiewoningen passen zich in in het nieuwe masterplan voor de wijk De Bosschen. Den Leeuweric is een compact en efficiënt woongebouw waar de individuele bewoner voorop staat. Het materiaalgebruik en de vorm van het gebouw sluit perfect aan op de compacte woongebouwen in de omliggende wijk. Zo koppelt het ontwerp van Den Leeuweric het begrip ‘zorg in de wijk’ aan een ‘gezellige thuis’ voor haar bewoners.

Jardin des Moineaux
Wonen / Sociaal cultureel
Duurzame transformatie van de Mussensteeg

Enkele aanstaande veranderingen rondom de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de duurzame doorontwikkeling van de Mussentuin. Sanering van de grond, de nood aan betaalbare woningen en toegang tot het onderzoekscentrum voor stedelijk groen maken een transformatie noodzakelijk. De informele groene sfeer die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek in het hartje van Brussel. Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin vermijden we een verbrokkeling van de tuin. Alle andere elementen worden vormgegeven als ‘objecten in de tuin’.

Het Schuurblok
Wonen
Individueel en collectief

Het Schuurblok gaat uit van maximale kwaliteit voor de eigen woning én voor de publieke ruimte. Het presenteert zich enerzijds als een blok in het hart van de nieuwe wijk waarvan de schaal is gerelateerd aan de schaal van de openbare ruimte en de nieuwe buurttuin. Anderzijds refereert het project zich aan de korrel van de individuele gezinswoningen in de wijk. Op deze manier wordt een beeld bekomen waarbij de uitstraling van het geheel en de expressie van individuele woning samen en evenwaardig tot uiting komen.

Woonhof Klimop
Wonen
Aan het hof en het park

Het plan voor de vernieuwing van de Braselwijk legt de nadruk op integratie van het groen in de wijk en de aansluiting op groene structuren in de omgeving. Compacte blokjes van 3 woningen zijn zo ingepland dat er ruimte ontstaat voor compacte publieke pleintjes aan de straat.
Het eerste woongebouw heeft een ietwat aparte status en richt zich op het centrale park. Op deze manier willen we een robuust antwoord geven op de relatie van deze woningen met het centrale park in het plan.

Paandererf
Wonen
Typologische diversiteit

Het verkavelingsplan voor deze nieuw woonwijk met in totaal ongeveer 50 woningen maakt het noodzakelijk dat het middenste deel niet traditioneel vlaams ontwikkeld kan worden. Op deze plek worden rug-aan-rug woningen met een compacte buitenruimte geschakeld waarbij de overgang met het openbaar domein zorgvuldig vormgegeven dient te worden. Het resultaat is een interessante mix van huur- en koopwoningen in verschillende types en met een ruime diversiteit aan woonkwaliteit. Van het “standard” Vlaamse huis tot een penthouse met ruim dakterras.

Polderparel
Wonen
18 Woningen in een compact gebouw uit één stuk

“Polderparel” neemt de volledige footprint van het kavel in. Het is een markant gebouw dat door slimme transformaties aan de vorm en interne organisatie een antwoord biedt aan alle opgelegde randvoorwaarden wat betreft de inpassing in de omgeving, het programma voor woningen en parkeren, ruimtelijke kwaliteit, sociale leefbaarheid en architectuur. De eenvoudige buitenkant op maat van de omgeving wordt gecompleteerd door een intrigerende binnenwereld waar de gemeenschappelijke buitenruimte en ontsluiting van de woningen zich bevinden. De materialisering versterkt het verschil in sfeer tussen de binnen- en buitenkant.

Villa Astrid
Wonen / Sociaal cultureel
Herontwikkeling van een voormalige villa

Integrale herontwikkeling van het kavel van de voormalige kantoorvilla aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Door een intensieve verbouwing van het bestaande gebouw worden hier 4 appartementen gerealiseerd. In de voormalige tuin is ruimte voor 4 gezinswoningen een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Deze combinatie van woningbouw en sociale voorzieningen zorgt voor levendigheid in de buurt. Ook wordt de buitenruimte op het kavel heraangelegd als nieuw openbaar gebied.

Kulturhus Dinxperlo
Sociaal cultureel
Samen onder 1 dak

‘Ons Huis’ en ‘Figulus Welzijn’ willen zich graag doorontwikkelen tot een kulturhus. Samen met alle gebruikers hebben gewerkt aan de transformatie van de bestaande gebouwen om tot een plan te komen dat deze samenwerking representeert. In het centrum van de site worden enkele jongere gebouwdelen en aanbouwen gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe transparante foyer die representatief is voor de hernieuwde samenwerking. De nieuwbouw faciliteert en zorgt ervoor dat de bestaande monumentale gebouwen optimaal kunnen functioneren.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Woonerf Ten Kouter
Wonen / Zorg
Mix van senioren- en gezinswoningen

28 seniorenbungalows in Ten Kouter zijn aan vervanging toe. De opgave voorzag in vervanging van deze woningen. In ons voorstel worden gezinswoningen toegevoegd aan het basisprogramma, zodat er een mix aan woningtypes en aan toekomstige bewoners ontstaat in de wijk. Daarnaast wordt de straat in de nieuwe situatie een plein waar de auto enkel te gast is. Op deze manier kan Ten Kouter uitgroeien tot een gemengd woonerf waar het prettig wonen is voor jong en oud.

Tuin van Droo
Speciaal
Samen kan, apart mag ook

De ruimte tussen het nieuwe Huis van Droo en het verpleeghuis zal door beiden gebruikt worden. Aan de ene kant zullen de kinderen van het kinderdagverblijf er spelen, aan de andere kant zullen de ouderen de ruimte gebruiken als tuin. Samen is een plan gemaakt dat individueel, simultaan en samen gebruik mogelijk maakt en stimuleert. Er werd gezocht naar overeenkomsten tussen de kleinste kinderen en ouderen. Parcours in de tuin, veiligheid, overzicht en geborgenheid waren enkele concepten die meegenomen zijn in de uitwerking.

De Veranda
Sociaal cultureel
Robuust en duurzaam

Nieuw-Sledderlo vernieuwt. Het park in het hart van Nieuw Sledderlo wordt de ontspannen openbare buitenruimte voor de buurt. Het nieuwe gebouw voor Gigos Jongerenwerking maakt de verbinding tussen de straat en het park. De gangen tussen de verschillende lokalen worden vervangen door een centrale transparante ruimte die soms binnen is en soms buiten.

Bodenloods
Sociaal cultureel
Flexibel hergebruik door casco transformatie

De combinatie van bestaand gebouw en nieuwe ingrepen zorgen voor het karakteristieke beeld. Het casco is flexibel maar vraagt om een energetische en akoestische update. Het beeld blijft veelal bewaard, toch is er ruimte voor aanpassingen in de gevel die gerelateerd zijn aan het nieuwe gebruik.
De facade van dit bestaande langgerekte volume is ge-update en het dak is aangepast om aan de nieuwe akoestische eisen voor het nieuwe theater-café te kunnen voldoen. De monumentale blauwe buitendeuren zijn naar binnen verhuisd en maken plaats voor een grote pui die de relatie tussen binnen en buiten vormgeeft. Het ritme in de gevelopeningen wordt waar nodig hersteld en versterkt door nieuwe raamopeningen en deuren. Ook aan de lange gevels vervaagd hierdoor de grens tussen binnen en buiten.

Kulturhuis De Nieuwhof
Sociaal cultureel / Zorg
Upgrading van de jaren tachting

Door selectieve sloop en intensief hergebruik wordt de Nieuwhof omgevormd tot ‘Kulturhus’. Het oorspronkelijk gebouw is in 3 fasen gegroeid. De uiteindelijke gezamelijke entree is de achterdeur van de onderdelen. Door een radicale wijziging in de interne organisatie van het gebouw, worden de verschillende functies zichtbaar en worden nieuwe verbanden gelegd. Samen met gebruikers wordt intensief gewerkt aan de plannen, ook voor het interieur en de buitenruimte. Aanpassingen aan de gevelopeningen zorgen voor een relatie tussen binnen en buiten, het gebouw wordt transparanter en nodigt uit.

De Passerel
Wonen / Zorg
Wonen en zorg in de buurt

Het ‘normale woonhuis’ in de rij aan de Lepelaarweg omvat 12 groepswoningen voor bewoners met een verstandelijke beperking. In de woonschuren achterop het erf rondom de moestuin krijgen 8 compacte grondgebonden woningen hun plek. Het woonhuis met 12 appartementen staat in de straat. Het achterhuis heeft dezelfde vorm als het voorhuis, maar is 1 verdieping opgetild. Op de begane grond is de gemeenschappelijke ruimte gesitueerd, die direct aansluit aan de tuin. De Passerel mag uitgroeien tot een uitzondering in het dorp. Een publieke route die de kanaalzone doorkruist, start hier. In het binnengebied bevinden zich de moestuin van de Passerel en een publieke speelplek voor de kleinste kinderen.

 

Brewinc Sheds
Wonen
24 shedwoningen in de stad

Het hergebruik van de voormalige praktijklokalen en de ontwikkeling van “shedwoningen” was een essentieel onderdeel van het stedenbouwkundig plan voor de Brewinc locatie. Elke shed wordt een nieuwe woning of werkunit. Een parkeergarage voor 72 auto’s wordt voorzien op het maaiveld. De woningen vouwen zich rond de garage zodat de woonsfeer aan het hof maximaal is. Verschillende prototypes voor het interieur worden aangeboden aan de toekomstige kopers.

Hoge Rielen
Speciaal
Sanitair paviljoen in park de Hoge Rielen

Park de Hoge Rielen is een natuur-recreatiepark met diverse paviljoenen met accommodatie voor groepen jongeren. Het Helix paviljoen is een ruim en comfortabel gebouw ontworpen door architect Hans Barbier. Anno 2007 was het aan een update van de voorzieningen toe. Het nieuwe paviljoen voorziet in nieuwe duurzame voorzieningen voor de bestaande slaapvertrekken. Natuurlijk licht binnenin en de integratie in de groene omgeving zijn de thema’s voor dit project.

Huis van Droo
Sociaal cultureel / Zorg
Buurthuis nieuwe stijl

De gemeente Duiven wil Droo-Zuid ontwikkelen tot het hart van een buurtoverstijgend woonservicegebied. Doel is om oude én jonge mensen met een zorgvraag in de wijk te laten wonen, temidden van hun familie, buren en vrienden. Wij ontwikkelden met gebruikers een buurthuis ‘nieuwe stijl’; het Huis van Droo, het nieuwe hart van deze wijk. De sporthal in het centrum van het gebouw wordt ingepakt door het andere programma. De buurtlounge, gericht op de entree van de wijk, is het meest publieke deel, verder zijn er nog een kinderdagverblijf, een eerstelijns zorg en andere buurtondersteunende functies gevestigd in het gebouw.

China Contemporary
Speciaal
Generiek en specifiek

Om de architectuur van een nieuwe Chinese avantgarde te presenteren en tegelijkertijd de onafhankelijkheid van de verschillende bureaus te onderstrepen, zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om architectuur te presenteren. Door de keuze voor een generieke presentatie-methode in het strakke keurslijf van het grid, speelt het tentoonstellingsontwerp met de gespannen relatie tussen de identiteit van de individuele ontwerper en het collectieve (Westerse) beeld van een Chinese architectuur. 50 projecten van 28 bureaus werden gepresenteerd op 70 blokken en 24 hangende zuilen van 1.80 m bij 1.80 m.

NHK Groede
Speciaal
Rediscovery of the original space

The Dutch Reformed Church (NHK) in Groede will be renovated. The foundation managing the church wants to renew the interior to make multifunctional use of the church possible. Ceremonies, services, lectures and exhibitions have to be able to be organized in the building. Our proposal brings back the original light and space in this Flemish Hall-Church. The historical division between the French and Flemish church is demolished. The original space is recreated. Through the materialization of the floor the history of the church remains visible. To make the multifunctional use possible 2 new volumes are inserted in the interior. The new additions have a different material to make the interior tell the history of the church.

Restaurant 13
Speciaal
Interpreting Chinese typologies

Artist Ai Weiwei asked 17 architects to design a pavilion for the Jinhua Architecture Park along the Yiwu river. Restaurant 13 is build from steel, stone & bamboo as an interpretation of the Chinese dining culture. Three different speeds of ‘eating-out’ converge in a traditional watch-and-be-watched restaurant-typology; street food, eating at the table or laid-back lounging. Also in the detailing of the project traditional Chinese elements are appearing in a contemporary way.

Biënnale Venetië
Speciaal
Paviljoen voor Alicia Framis' ANTI_DOG collectie

Voor het Nederlandse paviljoen op de 2003 Biënnale van Venetië, werkten wij samen met kunstenares Alicia Framis aan een multifunctionele presentatieruimte voor haar ANTI_DOG collectie. De ruimte bestaat uit een stalen frame waarover jurken van deze collectie zijn gespannen. Binnen werden video’s getoond en konden de modellen zich omkleden voor de performance.

Bodenloods foyer
Sociaal cultureel
Uitbreiding voor multifunctioneel gebruik

De Bodenloods was een van de eerste gebouwen in Deventers Havenkwartier die door JDWA werd getransformeerd voor langdurig nieuw gebruik. Inmiddels hebben er zich verschillende bedrijven gevestigd zoals een fotostudio, twee cafés op de koppen en in het hart het Theaterschip. Momenteel delen het café aan de zuidkant en het theater samen een foyer, maar dat gaat veranderen. Doordat het café uitbreid in de huidige foyer, is het Theaterschip toe aan een eigen nieuwe foyer.

Het voorgestelde volume wordt tegen de bestaande loods aan gepositioneerd ‘alsof er een vierendeelligger op de kade is gesmeten’. De eenvoudige aanbouw is transparant waardoor de achterliggende gevel zichtbaar zal blijven. De uitstekende module aan de noordkant zal in de toekomst met een kunstwerk ingevuld worden hetgeen de entree communiceert richting de omgeving.

De langwerpige foyer verbindt drie huidige entreedeuren van het gebouw. Dit zorgt ervoor dat de ruimten van het theater afzonderlijk van elkaar kunnen functioneren wat de programmatorische mogelijkheden sterk vergroot.

Als een Zwitsers zakmes vervult de foyer zo allerhande functies en verzekert een nog langere adem voor deze eens eenvoudige havenloods.

Oudemansstraat
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Revitalisatie van het Schipperskwartier

Revitalisatie van het Schipperskwartier tot een woonbuurt met het creëren van een eigentijds en aantrekkelijk woonklimaat door de renovatie van een appartementencomplex. Het project bestaat uit twee afzonderlijke gebouwen, waarbij het gebouw aan de Crauwelengang en het appartementsgebouw aan de Oudemansstraat hun entrees hebben aan de respectievelijke straten waaraan deze gebouwen liggen. Aan de buitenzijde vormt het gebouw een voortzetting van de straatgevel met een robuust grid waarmee de straat als stedelijke ruimte duidelijk wordt gedefinieerd en de kavelstructuur van de historische binnenstad wordt gevolgd. De achterzijde wordt gekenmerkt door een fijne stalen passerelstructuur die als inkompasserel dienst doet voor de bovenliggende appartementen. De gehele binnenruimte (binnentuin met achtergevel) vormt een lichte en groene omgeving midden in de stad. Speciale aandacht is besteed aan de inkomzones van de woningen. Dit is het deel van het gebouw dat de meest directe relatie aangaat met de publieke ruimte. De trap is een transitiezone tussen privé en publiek waar de bewoners in hun eigen plek aan de straat kunnen zitten. Ook de rest van de gevel is met zorg en detail ontworpen zodat deze het straatbeeld verrijkt. Hierin speelt het spel tussen open en gesloten geveldelen en de detaillering een belangrijke rol.

‘t Ankerhofke
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Wonen aan het hof en het dorpsplein

In het centrum van Serskamp is er na sloop van een aantal oude panden ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwproject. Het diepe kavel biedt de mogelijkheid om in de luwte 5 eengezinswoningen te realiseren naast de appartementen aan de Anker. De appartementen zijn zo ontworpen dat deze allemaal gericht zijn op het centrum en op het nieuwe binnenhof. Dit nieuwe hof vervolledigt ook een secundair netwerk van paden en doorsteken in het centrum van Serskamp. Door deze nieuwe ontwikkeling is eer ruimte voor starters, senioren en gezinnen in het hart van de gemeenschap.

Levendig in de straat
Wonen / Zorg
Bijzondere stapeling van diverse woonvormen

Levendig in de straat is een project in Heist-op-den-Berg waarbij een perceel aan de Werftstesteenweg, op steenworp van het treinstation, zal worden ontwikkelt tot een meergezinswoning.

De vraag van de bouwheer is om een woning voor ondersteunend wonen met 12 slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten, te combineren met een aantal individuelen appartementen. De twee onderdelen moeten kunnen functioneren als volledig op zichzelf staande entiteiten met een eigen inkom en aparte circulatie. Het ondersteunend wonen krijgt een gemeenschappelijke tuin en de individuele appartementen zullen van terrassen voorzien worden.

Iedere bouwlaag kent een specifieke functie die tot uitdrukking komt in de architectuur van de gevel. Het gelijkvloers beslaat de dynamische gedeelde leefruimtes van de woning voor ondersteunend wonen. Deze staan in open relatie met de straat en de tuin en vormen een levendige plint in de straat.

Roodhuisberg
Wonen
Speciaal wonen in een standaard wijk

De SHM Sociaal Wonen arro Leuven wilde 12 woningen ontwikkelen binnen een verkaveling die op dit moment reeds deels is uitgevoerd. Er zijn in het verkavelingsplan 2 zones voor sociaal wonen gereserveerd. Het plan bestaat voor het grootste gedeelte uit een traditionele opbouw met eengezinswoningen met voortuin en achtertuin.
Voor de zones voor sociaal wonen is dit enigszins anders. De eerste zone S1 is ontworpen als een “hofje” of “steegje”. Vijf individuele woningen worden georganiseerd rondom een compacte publieke ruimte. De woningen zijn relatief breed en ondiep en gericht op het steegje in plaats van de Herseltsesteenweg.

De tweede zone S2 is een zone voor een compact appartementengebouw. Hier worden 7 appartementen gerealiseerd. Het parkeren voor auto en fietsen wordt op het kavel collectief opgelost. Het kavel grenst voornamelijk aan achterkanten of zijkanten van bestaande of nieuwe woningen met aan de westkant een school. De context vraagt om een eigenzinnig gebouw om de ontwikkeling met het nodige respect voor de buren te kunnen realiseren.

Somergem Park
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Integrale vernieuwing van de wijk den Tir

De bestaande woningen in de wijk den Tir voldoen niet meer en zullen plaats maken voor 90 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De bestaande kleine woningen worden vervangen door een hedendaags breed woningaanbod. Er zal in de toekomst ruimte zijn voor jong en oud, voor kleine en grote gezinnen en voor senioren of mensen met een beperking. De huidige en nieuwe bewoners zullen een keuze kunnen maken tussen een woning met een (compacte) tuin en een appartement met uitzicht over het Somergempark. Naast de sloop en nieuwbouw van de woningen wordt ook het openbaar gebied volledig vernieuwd. De nadruk ligt hier op de creatie van nieuwe collectieve ruimte. Straten maken plaats voor een plein en groene ruimte. De link met het naastgelegen park wordt intenser en er wordt ruimte gecreëerd voor voorzieningen op maat van alle bewoners.

Vernieuwing Pollarewijk
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Transformatie naar typologische diversiteit

Het vernieuwingsplan voor de Pollarewijk gaat naast de creatie van typologische diversiteit ook over de beleving van de buurt, het woonplezier van de bewoners, het realiseren van een sociale mix en het vernieuwen van het openbaar gebied. De sloop van 57 identieke gezinswoningen biedt de kans om binnen de strikte randvoorwaarden 98 nieuwe duurzame BEN-woningen te realiseren in verschillende woningtypes. Naast nieuwe gezinswoningen wordt ook ruimte gemaakt voor aangepaste seniorenwoningen en starterswoningen in verschillende types. De verschillende aspecten van vernieuwing zullen samen resulteren in een hedendaags gemixt woningaanbod, een nieuwe mix van bewoners en kwalitatieve publieke ruimte in de wijk.