Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Kantoren voor Unilever BCS
Speciaal
Implementatie van Het Nieuwe Werken

De Research and Development afdeling van Unilever BCS verhuist naar de Nassaukade in Rotterdam. Onder het recente ‘Bruggebouw’ bevinden zich de oudste gebouwen van Unilever. De site in Rotterdam is door de jaren heen ontwikkeld en is uitgegroeid tot een amalgaan van productie, logistiek en kantoor. De herontwikkeling van het Becelhuis is een upgrade van de kantoorruimte tot de hedendaagse standaard. Er wordt een nieuwe inspirerende omgeving gecreëerd waar samenwerking en innovatie worden gestimuleerd. De twee bovenste verdiepingen van het Becelhuis worden met elkaar verbonden door een grote vide en een ruime ‘podiumtrap’. Dit grote meubelstuk wordt het hart van de nieuwe werkplek voor de onderzoekers van BCS en de informele ontmoetingsplek bij uitstek. De kantoortuin wordt aangevuld met verschillende vergaderplekken en concentratiecellen die uitgewerkt worden als meubelstukken in het plan. Uiteindelijk is de eenvoud en overzichtelijkheid van het plan het belangrijkste. De werkplekken hebben allemaal een mooi uitzicht over de kade en de Maas.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Somergem Park
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Integrale vernieuwing van de wijk den Tir

De bestaande woningen in de wijk den Tir voldoen niet meer en zullen plaats maken voor 90 nieuwe sociale huur- en koopwoningen. De bestaande kleine woningen worden vervangen door een hedendaags breed woningaanbod. Er zal in de toekomst ruimte zijn voor jong en oud, voor kleine en grote gezinnen en voor senioren of mensen met een beperking. De huidige en nieuwe bewoners zullen een keuze kunnen maken tussen een woning met een (compacte) tuin en een appartement met uitzicht over het Somergempark. Naast de sloop en nieuwbouw van de woningen wordt ook het openbaar gebied volledig vernieuwd. De nadruk ligt hier op de creatie van nieuwe collectieve ruimte. Straten maken plaats voor een plein en groene ruimte. De link met het naastgelegen park wordt intenser en er wordt ruimte gecreëerd voor voorzieningen op maat van alle bewoners.

Harbor. City. Transition.
Stedelijke ontwikkeling
Duurzame (her)ontwikkelingsstrategie

In de komende 30 of 40 jaar zullen de huidige havenactiviteiten stap voor stap verplaatst worden. Hierdoor ontstaat ruimte voor (her)ontwikkeling. Srandveikaia is de belangrijke eerste stap in deze geleidelijk transformative van haven naar hedendaagse stad waar wonen, werken, cultuur, ontspanning en educatie samen kunnen plaatsvinden. Onze strategie benadrukt het belang van locale initiatieven als aanjagers van de transformatie. Het uiteindelijke framework is afgestemd op deze initiatieven en vormt de context waarin deze succesvol kunnen zijn. Vanuit die eerste stappen wordt het plan verder uitgebouwd tot een volwaardige lange termijn strategie. Het getoonde eindresultaat is een mogelijke toekomst voor de haven.

Mente en Blanco
Speciaal
Intensified experience

Plaza de las Tres Culturas,a physical juxtaposition of Aztec, Spanish and Modern culture heritage in the heart of Mexico City, charged with historical meaning. With Mente en Blanco we are looking for a new experience for this specific location. To create this different experience we propose to privatize the square and make it accessible only via the Metropolitan Infographic Center. The MIC will be embedded in the square and charged with the history of the place. The emptiness on the square will be contrasted with the active edges and the surrounding city. This results in the intensified experience of Mexican history on this sacral place.

Jardin des Moineaux
Wonen / Sociaal cultureel
Duurzame transformatie van de Mussensteeg

Enkele aanstaande veranderingen rondom de Mussensteeg vragen om een intelligent plan voor de duurzame doorontwikkeling van de Mussentuin. Sanering van de grond, de nood aan betaalbare woningen en toegang tot het onderzoekscentrum voor stedelijk groen maken een transformatie noodzakelijk. De informele groene sfeer die de kwaliteit van de huidige moestuin bepaalt, vormt de basis van het ontwerp voor de toekomst van deze on-stadse plek in het hartje van Brussel. Juist door te zoeken naar maximalisering van de invloedsfeer van de tuin vermijden we een verbrokkeling van de tuin. Alle andere elementen worden vormgegeven als ‘objecten in de tuin’.

Restaurant 13
Speciaal
Interpreting Chinese typologies

Artist Ai Weiwei asked 17 architects to design a pavilion for the Jinhua Architecture Park along the Yiwu river. Restaurant 13 is build from steel, stone & bamboo as an interpretation of the Chinese dining culture. Three different speeds of ‘eating-out’ converge in a traditional watch-and-be-watched restaurant-typology; street food, eating at the table or laid-back lounging. Also in the detailing of the project traditional Chinese elements are appearing in a contemporary way.

NHK Groede
Speciaal
Rediscovery of the original space

The Dutch Reformed Church (NHK) in Groede will be renovated. The foundation managing the church wants to renew the interior to make multifunctional use of the church possible. Ceremonies, services, lectures and exhibitions have to be able to be organized in the building. Our proposal brings back the original light and space in this Flemish Hall-Church. The historical division between the French and Flemish church is demolished. The original space is recreated. Through the materialization of the floor the history of the church remains visible. To make the multifunctional use possible 2 new volumes are inserted in the interior. The new additions have a different material to make the interior tell the history of the church.

Belgocontrol toren
Speciaal
Tijdelijk paviljoen

Het project bestaat uit 4 tijdelijke werkplaatsruimten voor de internationale luchthaven van Brussel, in de inkomhal van het verkeerstorengebouw dat in 2005 werd voltooid. De kern van de hal wordt omringd door de cafetaria en het auditorium. JDWA is gevraagd om de leegte tussen de bestaande elementen op te lossen: de oranje zithoeken, en te proberen een sterke dialoog met hen en het royale daklicht te creëren. Om in te spelen op tijdelijke behoeften, snelle installatie en demontage, zijn de paviljoens van hout. Het belangrijkste concept is om te spelen met het natuurlijke licht. Het licht komt de paviljoenen binnen via het glazen dak en wordt vervolgens gefilterd door de houten structuur. Op deze manier is het mogelijk om alles eromheen te zien en te genieten van het natuurlijke licht. Als marketingstrategie is rekening gehouden met de huisstijl en zijn de huisstijlkleuren verwerkt in het ontwerp (expowanden). Het interieur is ontworpen als een flexibele ruimte waar medewerkers de ruimte hebben om samen te creëren, op het glas te schrijven en te ontspannen op de bank. Aan de achterkant van alle paviljoens behalve één, is een informele vergaderruimte geïntegreerd. In de andere is de ruimte gewijd aan een pantry. Elk paviljoen is 18 m2 geschikt voor 10 personen.

Kantoren voor Unilever BCS
Speciaal
Implementatie van Het Nieuwe Werken

De Research and Development afdeling van Unilever BCS verhuist naar de Nassaukade in Rotterdam. Onder het recente ‘Bruggebouw’ bevinden zich de oudste gebouwen van Unilever. De site in Rotterdam is door de jaren heen ontwikkeld en is uitgegroeid tot een amalgaan van productie, logistiek en kantoor. De herontwikkeling van het Becelhuis is een upgrade van de kantoorruimte tot de hedendaagse standaard. Er wordt een nieuwe inspirerende omgeving gecreëerd waar samenwerking en innovatie worden gestimuleerd. De twee bovenste verdiepingen van het Becelhuis worden met elkaar verbonden door een grote vide en een ruime ‘podiumtrap’. Dit grote meubelstuk wordt het hart van de nieuwe werkplek voor de onderzoekers van BCS en de informele ontmoetingsplek bij uitstek. De kantoortuin wordt aangevuld met verschillende vergaderplekken en concentratiecellen die uitgewerkt worden als meubelstukken in het plan. Uiteindelijk is de eenvoud en overzichtelijkheid van het plan het belangrijkste. De werkplekken hebben allemaal een mooi uitzicht over de kade en de Maas.

Den Leeuweric
Wonen / Zorg
Geïntegreerd in de nieuwe wijk

Twee woongroepen voor 8 bewoners met een beperking en 4 assistentiewoningen passen zich in in het nieuwe masterplan voor de wijk De Bosschen. Den Leeuweric is een compact en efficiënt woongebouw waar de individuele bewoner voorop staat. Het materiaalgebruik en de vorm van het gebouw sluit perfect aan op de compacte woongebouwen in de omliggende wijk. Zo koppelt het ontwerp van Den Leeuweric het begrip ‘zorg in de wijk’ aan een ‘gezellige thuis’ voor haar bewoners.

Paandererf
Wonen
Typologische diversiteit

Het verkavelingsplan voor deze nieuw woonwijk met in totaal ongeveer 50 woningen maakt het noodzakelijk dat het middenste deel niet traditioneel vlaams ontwikkeld kan worden. Op deze plek worden rug-aan-rug woningen met een compacte buitenruimte geschakeld waarbij de overgang met het openbaar domein zorgvuldig vormgegeven dient te worden. Het resultaat is een interessante mix van huur- en koopwoningen in verschillende types en met een ruime diversiteit aan woonkwaliteit. Van het “standard” Vlaamse huis tot een penthouse met ruim dakterras.

Villa Astrid
Wonen / Sociaal cultureel
Herontwikkeling van een voormalige villa

Integrale herontwikkeling van het kavel van de voormalige kantoorvilla aan de Koningin Astridlaan in Turnhout. Door een intensieve verbouwing van het bestaande gebouw worden hier 4 appartementen gerealiseerd. In de voormalige tuin is ruimte voor 4 gezinswoningen een buitenschoolse kinderopvang voor 21 kinderen. Deze combinatie van woningbouw en sociale voorzieningen zorgt voor levendigheid in de buurt. Ook wordt de buitenruimte op het kavel heraangelegd als nieuw openbaar gebied.

Kulturhus Dinxperlo
Sociaal cultureel
Samen onder 1 dak

‘Ons Huis’ en ‘Figulus Welzijn’ willen zich graag doorontwikkelen tot een kulturhus. Samen met alle gebruikers hebben gewerkt aan de transformatie van de bestaande gebouwen om tot een plan te komen dat deze samenwerking representeert. In het centrum van de site worden enkele jongere gebouwdelen en aanbouwen gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe transparante foyer die representatief is voor de hernieuwde samenwerking. De nieuwbouw faciliteert en zorgt ervoor dat de bestaande monumentale gebouwen optimaal kunnen functioneren.

De Bosschen
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
50 nieuwe woningen geïntegreerd in de bestaande wijk

In de jaren tachting is de wijk de Bosschen ontwikkeld. Een goede verbinding met de Parkwijk en het stadspark aan de overkant van de Steenweg op Tielen werd echter niet gerealiseerd. De ontwikkeling van het kavel tussen de wijk en de steenweg bood de kans om deze verbinding wel goed vorm te geven. De zorgvuldige inpassing van circa 50 nieuwe woningen rondom een nieuwe groene buitenruimte en de nieuwe verbinding zijn de uitgangspunten van dit plan. Het programma bestaat uit grondgebonden woningen in verschillende types, groepswoningen voor mensen met een beperking en de nieuwe verbinding met het stadspark. De ontwikkeling van de site is zo een uitgelezen kans om een integratie van twee woonbuurten vorm te geven. Wanneer deze verbinding is gemaakt, ligt ook het ruime stadspark binnen het bereik voor de huidige en nieuwe bewoners.

Deca Fabriek
Speciaal
Nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Samen met Deca Packaging Group is een nieuw hoofdkantoor ontworpen dat aansluit bij het innovatieve, toekomstgerichte en ambitieuze karakter van dit bedrijf. Het resultaat is een gebouw uit één stuk waar alle bedrijfsonderdelen van de groep geïntegreerd worden. Het nieuwe gebouw presenteert zich als één robuust volume. De verschillende functies worden gerepresenteerd door aberraties aan het basisvolume. Aan de voorgevel bepalen de loskades en de entree van het bovengelegen kantoor het beeld. Achter de loskades en kantoren ligt het magazijn, aan de oostgevel zorgen de silo’s voor afwisseling in het beeld. Aan de noordkant zijn de spuitgiethallen gelegen met een eigen kantoorgedeelte, aan de westkant de ateliers en opslag.

Het gehele gebouw is bekleed met stalen gevelprofielen. Door variatie in het formaat van deze puntprofielen gevelbekleding wordt de schaal van de verschillende gevels genuanceerd. Het beeld verandert mee met de stand van de zon en wijzigt dus afhankelijk van het tijdstip. Er werd geen standaard metalen gevelbekleding toegepast, maar er is samen met de opdrachtgever beslist om de gevel te verbijzonderen. Samen met producent Arcelor Mittal is dit puntprofiel op maat uitgewerkt.

Uiteindelijk bestaat de gevel uit combinatie van drie verschillende geplooide stalen gevelprofielen. Door de puntprofielen in verschillende hoeken te voorzien ontstaat er een spel van licht, hoewel het volledige gebouw dezelfde kleur heeft, wordt toch een gevarieerd gevelbeeld verkregen. Ter plaatse van het kantoor zijn de beglaasde geveldelen voorzien van een beweegbare zonwering opgebouwd uit de geperforeerde versie van dezelfde geplooide gevelprofielen. Deze zonweringen zijn te openen als ‘traditionele’ luiken.

Woonfabriek Hogeweg
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
19 woningen in voormalige textielfabriek

In de Vlaamse dorpen rond Brussel en Aalst kunnen sporen gevonden worden van het industriële verleden. Vele ongebruikte fabrieksgebouwen werden in het verleden gesloopt. Met ‘Woonfabriek Hogeweg’ wordt dit dit cultuurhistorisch erfgoed herontwikkeld tot een hedendaagse project waar oud en nieuw elkaar aanvullen en versterken. Er worden 19 nieuwe wooneenheden gerealiseerd binnen de ‘footprint’ van het voormalige fabriekspand. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuwe publieke buurttuin in het hart van het bouwblok.

Woonerf Ten Kouter
Wonen / Zorg
Mix van senioren- en gezinswoningen

28 seniorenbungalows in Ten Kouter zijn aan vervanging toe. De opgave voorzag in vervanging van deze woningen. In ons voorstel worden gezinswoningen toegevoegd aan het basisprogramma, zodat er een mix aan woningtypes en aan toekomstige bewoners ontstaat in de wijk. Daarnaast wordt de straat in de nieuwe situatie een plein waar de auto enkel te gast is. Op deze manier kan Ten Kouter uitgroeien tot een gemengd woonerf waar het prettig wonen is voor jong en oud.

Tuin van Droo
Speciaal
Samen kan, apart mag ook

De ruimte tussen het nieuwe Huis van Droo en het verpleeghuis zal door beiden gebruikt worden. Aan de ene kant zullen de kinderen van het kinderdagverblijf er spelen, aan de andere kant zullen de ouderen de ruimte gebruiken als tuin. Samen is een plan gemaakt dat individueel, simultaan en samen gebruik mogelijk maakt en stimuleert. Er werd gezocht naar overeenkomsten tussen de kleinste kinderen en ouderen. Parcours in de tuin, veiligheid, overzicht en geborgenheid waren enkele concepten die meegenomen zijn in de uitwerking.

De Veranda
Sociaal cultureel
Robuust en duurzaam

Nieuw-Sledderlo vernieuwt. Het park in het hart van Nieuw Sledderlo wordt de ontspannen openbare buitenruimte voor de buurt. Het nieuwe gebouw voor Gigos Jongerenwerking maakt de verbinding tussen de straat en het park. De gangen tussen de verschillende lokalen worden vervangen door een centrale transparante ruimte die soms binnen is en soms buiten.

Bodenloods
Sociaal cultureel
Flexibel hergebruik door casco transformatie

De combinatie van bestaand gebouw en nieuwe ingrepen zorgen voor het karakteristieke beeld. Het casco is flexibel maar vraagt om een energetische en akoestische update. Het beeld blijft veelal bewaard, toch is er ruimte voor aanpassingen in de gevel die gerelateerd zijn aan het nieuwe gebruik.
De facade van dit bestaande langgerekte volume is ge-update en het dak is aangepast om aan de nieuwe akoestische eisen voor het nieuwe theater-café te kunnen voldoen. De monumentale blauwe buitendeuren zijn naar binnen verhuisd en maken plaats voor een grote pui die de relatie tussen binnen en buiten vormgeeft. Het ritme in de gevelopeningen wordt waar nodig hersteld en versterkt door nieuwe raamopeningen en deuren. Ook aan de lange gevels vervaagd hierdoor de grens tussen binnen en buiten.

Kulturhuis De Nieuwhof
Sociaal cultureel / Zorg
Upgrading van de jaren tachting

Door selectieve sloop en intensief hergebruik wordt de Nieuwhof omgevormd tot ‘Kulturhus’. Het oorspronkelijk gebouw is in 3 fasen gegroeid. De uiteindelijke gezamelijke entree is de achterdeur van de onderdelen. Door een radicale wijziging in de interne organisatie van het gebouw, worden de verschillende functies zichtbaar en worden nieuwe verbanden gelegd. Samen met gebruikers wordt intensief gewerkt aan de plannen, ook voor het interieur en de buitenruimte. Aanpassingen aan de gevelopeningen zorgen voor een relatie tussen binnen en buiten, het gebouw wordt transparanter en nodigt uit.

De Passerel
Wonen / Zorg
Wonen en zorg in de buurt

Het ‘normale woonhuis’ in de rij aan de Lepelaarweg omvat 12 groepswoningen voor bewoners met een verstandelijke beperking. In de woonschuren achterop het erf rondom de moestuin krijgen 8 compacte grondgebonden woningen hun plek. Het woonhuis met 12 appartementen staat in de straat. Het achterhuis heeft dezelfde vorm als het voorhuis, maar is 1 verdieping opgetild. Op de begane grond is de gemeenschappelijke ruimte gesitueerd, die direct aansluit aan de tuin. De Passerel mag uitgroeien tot een uitzondering in het dorp. Een publieke route die de kanaalzone doorkruist, start hier. In het binnengebied bevinden zich de moestuin van de Passerel en een publieke speelplek voor de kleinste kinderen.

 

Brewinc Sheds
Wonen
24 shed houses in the city

The reuse of the former practice rooms and the development of ‘shed houses’ was an essential part of the urban development plan for the Brewinc College location. Each shed is transformed into a house or working unit. The houses are folded around a garage at ground level, so as to maximize the living atmosphere around the central courtyard. Future buyers are offered a series of interior prototypes for their shed unit.

Hoge Rielen
Speciaal
Sanitair paviljoen in park de Hoge Rielen

Park de Hoge Rielen is een natuur-recreatiepark met diverse paviljoenen met accommodatie voor groepen jongeren. Het Helix paviljoen is een ruim en comfortabel gebouw ontworpen door architect Hans Barbier. Anno 2007 was het aan een update van de voorzieningen toe. Het nieuwe paviljoen voorziet in nieuwe duurzame voorzieningen voor de bestaande slaapvertrekken. Natuurlijk licht binnenin en de integratie in de groene omgeving zijn de thema’s voor dit project.

Huis van Droo
Sociaal cultureel / Zorg
Buurthuis nieuwe stijl

De gemeente Duiven wil Droo-Zuid ontwikkelen tot het hart van een buurtoverstijgend woonservicegebied. Doel is om oude én jonge mensen met een zorgvraag in de wijk te laten wonen, temidden van hun familie, buren en vrienden. Wij ontwikkelden met gebruikers een buurthuis ‘nieuwe stijl’; het Huis van Droo, het nieuwe hart van deze wijk. De sporthal in het centrum van het gebouw wordt ingepakt door het andere programma. De buurtlounge, gericht op de entree van de wijk, is het meest publieke deel, verder zijn er nog een kinderdagverblijf, een eerstelijns zorg en andere buurtondersteunende functies gevestigd in het gebouw.

China Contemporary
Speciaal
Generiek en specifiek

Om de architectuur van een nieuwe Chinese avantgarde te presenteren en tegelijkertijd de onafhankelijkheid van de verschillende bureaus te onderstrepen, zijn we op zoek gegaan naar een andere manier om architectuur te presenteren. Door de keuze voor een generieke presentatie-methode in het strakke keurslijf van het grid, speelt het tentoonstellingsontwerp met de gespannen relatie tussen de identiteit van de individuele ontwerper en het collectieve (Westerse) beeld van een Chinese architectuur. 50 projecten van 28 bureaus werden gepresenteerd op 70 blokken en 24 hangende zuilen van 1.80 m bij 1.80 m.

NHK Groede
Speciaal
Rediscovery of the original space

The Dutch Reformed Church (NHK) in Groede will be renovated. The foundation managing the church wants to renew the interior to make multifunctional use of the church possible. Ceremonies, services, lectures and exhibitions have to be able to be organized in the building. Our proposal brings back the original light and space in this Flemish Hall-Church. The historical division between the French and Flemish church is demolished. The original space is recreated. Through the materialization of the floor the history of the church remains visible. To make the multifunctional use possible 2 new volumes are inserted in the interior. The new additions have a different material to make the interior tell the history of the church.

Restaurant 13
Speciaal
Interpreting Chinese typologies

Artist Ai Weiwei asked 17 architects to design a pavilion for the Jinhua Architecture Park along the Yiwu river. Restaurant 13 is build from steel, stone & bamboo as an interpretation of the Chinese dining culture. Three different speeds of ‘eating-out’ converge in a traditional watch-and-be-watched restaurant-typology; street food, eating at the table or laid-back lounging. Also in the detailing of the project traditional Chinese elements are appearing in a contemporary way.

Biënnale Venetië
Speciaal
Paviljoen voor Alicia Framis' ANTI_DOG collectie

Voor het Nederlandse paviljoen op de 2003 Biënnale van Venetië, werkten wij samen met kunstenares Alicia Framis aan een multifunctionele presentatieruimte voor haar ANTI_DOG collectie. De ruimte bestaat uit een stalen frame waarover jurken van deze collectie zijn gespannen. Binnen werden video’s getoond en konden de modellen zich omkleden voor de performance.

Upfield kantoren
Speciaal
Transformatie van de bestaande fabriek in een hedendaagse werkruimte

Het fabrieksgebouw op de iconische plaats langs de rivier de Maas in Feyernoord is getransformeerd in een kantoorruimte voor Upfield. Het gebouw dat oorspronkelijk rond 1891 werd gebouwd, krijgt een nieuw leven als een creatieve en dynamische werkruimte. Het project omvat de zolder en de eerste verdieping van het hoofdgebouw, evenals de drie verdiepingen van de “Villa”. Beide bevinden zich boven de productie- en logistieke afdelingen van de fabriek en ook onder het kantoorgebouw dat bekendstaat als “De Brug”.

De herontwikkeling van de bestaande gebouwen biedt een eigentijds kantoor met alle comfort en kwaliteit. Het ontwerp vertaalt het concept van de nieuwe werkomgeving op maat naar de vraag van het bedrijf. In plaats van gangen en ruimten te plaatsen, zal een combinatie van werkeenheden en kantoorruimtes in het landschap de interactie en flexibiliteit voor de gebruikers verbeteren. De grote leegte die alle verschillende niveaus verbindt, wordt gerealiseerd in het hart van het gebouw waar het hoofdgebouw en de “Villa” aan elkaar grenzen.

De ingreep van de gevel zal vooral gericht zijn op het dak om meer daglicht naar de binnenruimte te brengen en een aangenaam uitzicht op de Maas te bieden. Op deze manier zal het gebouw zijn leven voortzetten met een nieuw personage bovenop de historische lagen.

Hamershof – openbaar gebied
Speciaal
Transformatie openbare ruimte tot prettig leef- en winkelgebied

Parallel naast de aanpak van de winkels en woningen van winkelcentrum de Hamershof in Leusden wordt ook de openbare ruimte aangepakt. De huidige uitstraling van het openbaar gebied in de Hamershof is rommelig en gedateerd. De nieuwe openbare ruimte moet bijdragen aan het hernieuwde beeld van een prettig, hedendaags en comfortabel winkelcentrum waar iedereen welkom is. Om dit te bereiken wordt bestrating volledig vervangen door 1 nieuwe vloer die zorgt voor samenhang, herkenbaarheid en eenheid. Alle kleine en verspreide meubelstukken worden vervangen door minder maar grotere multifunctionele meubels. Hier worden zitelementen, ruimte voor groen, fietsenstalling gecombineerd in 1 groot en mooi object. Verder wordt de beleving van het water in het centrum volledig anders in de nieuwe situatie. Het water wordt smaller dan in de huidige situatie, maar het wordt wel echt beleefbaar door het omhoog te brengen, aanraakbaar en oversteekbaar te maken. Op deze manier wordt de Kooikersgracht een bestemming in plaats van een obstakel in het plan. Het nieuwe openbaar gebied zal ook zorgen voor de integratie van het nieuwe Huis van Leusden in het (winkel)centrum van de gemeente.

‘t Ankerhofke
Wonen / Stedelijke ontwikkeling
Wonen aan het hof en het dorpsplein

In het centrum van Serskamp is er na sloop van een aantal oude panden ruimte voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwproject. Het diepe kavel biedt de mogelijkheid om in de luwte 5 eengezinswoningen te realiseren naast de appartementen aan de Anker. De appartementen zijn zo ontworpen dat deze allemaal gericht zijn op het centrum en op het nieuwe binnenhof. Dit nieuwe hof vervolledigt ook een secundair netwerk van paden en doorsteken in het centrum van Serskamp. Door deze nieuwe ontwikkeling is eer ruimte voor starters, senioren en gezinnen in het hart van de gemeenschap.

Woonhof Klimop
Wonen
Aan het hof en het park

Het plan voor de vernieuwing van de Braselwijk legt de nadruk op integratie van het groen in de wijk en de aansluiting op groene structuren in de omgeving. Compacte blokjes van 3 woningen zijn zo ingepland dat er ruimte ontstaat voor compacte publieke pleintjes aan de straat.
Het eerste woongebouw heeft een ietwat aparte status en richt zich op het centrale park. Op deze manier willen we een robuust antwoord geven op de relatie van deze woningen met het centrale park in het plan.

Polderparel
Wonen
18 Woningen in een compact gebouw uit één stuk

“Polderparel” neemt de volledige footprint van het kavel in. Het is een markant gebouw dat door slimme transformaties aan de vorm en interne organisatie een antwoord biedt aan alle opgelegde randvoorwaarden wat betreft de inpassing in de omgeving, het programma voor woningen en parkeren, ruimtelijke kwaliteit, sociale leefbaarheid en architectuur. De eenvoudige buitenkant op maat van de omgeving wordt gecompleteerd door een intrigerende binnenwereld waar de gemeenschappelijke buitenruimte en ontsluiting van de woningen zich bevinden. De materialisering versterkt het verschil in sfeer tussen de binnen- en buitenkant.

 

Wonen aan het speelpark
Wonen
Senioren- en gezinswoningen aan het speelpark

De Beukenlaan ligt in een rustige buurt waar het prettig wonen is. Het sportveld en de speelplek vormen samen het groene hart van de woonwijk. Hier spelen de kinderen en vinden de bewoners van Wommelgem ontspanning en rust. In tegenstelling tot het bestaande plan stellen wij voor om een smal en diep kavel te bebouwen. Op deze manier blijft de ruimtelijke kwaliteit van het groene hart behouden en onstaat geen oriëntatieprobleem voor de nieuwe woningen. Door het gebouw een kwartslag te draaien woont iedereen aan het speelpark.