Disclaimer

DISCLAIMER: Tenzij anders vermeld, behoort het copyright van alle informatie op deze site JDWA toe. Niets van deze site mag worden hergebruikt, bewerkt of gepubliceerd door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JDWA. Hoewel JDWA de informatie met zorg heeft samengesteld, biedt JDWA geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. JDWA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door deze site of door gebruik van de informatie erop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. JDWA is niet verantwoordelijk voor gelinkte externe sites. Voor deze disclaimer en website geldt de Nederlandse wet. © 2006-2017